петък, 1 април 2011 г.

Пътят на циганите

Пагубата на Федя Протасов от Живият труп на Толстой не идва от циганите, но те стават оръдие на съдбата му. „После музиката: не оперите, не Бетовен, а циганите. Какъв живот, каква енергия се влива в човек. После хубавите черни очи, усмивката...”


Колко романтика и колко предубеждения обгръщат това племе, разпиляно от векове в цяла Европа. Веднъж търпени, веднъж гонени, може би самите те не знаят, какво биха желали повече: да ги приемат, или да ги оставят да си скитат спокойно и по воля.
Концепцията за Земя на циганите (Ромаленд) не е проект за увеселителен парк, а опит да се създаде център за решаването на циганския проблем. Концепцията включва една културна, туристическа и икономическа ос. Най-зрелищната е разбираемо туристическата част. Тя ще съдържа секции, показващи станциите на блуждението на циганската нация от Индия през Персия, Русия, Египет, та чак до Ирландия и Канада. Всяка една от тези секции, реализирана с участието – и помощта – на съответната страна, би трябвало да съдържа онези символи, които отразяват характерното за всичко близко и родствено с ромите и тяхното присъствие. Естествено това трябва да бъдат модели, експонати, игри и т. н., привличащи туристите. Тази туристическа ос, разположена на 5-10 км-ова ивица трябва да съдържа и множество заведения за хранене и развличение, с богата културна програма.
Културната ос на Земя на циганите освен културните заведения и културните програми на туристическата ос, трябва да съдържа и множество други класически форми и институции в определени точки на Земя на циганите, коята на практика е една надлежно оформена и поддържана териториална агломерация. Тя трябва да си има свой естествен център (столица) и ред специализирани подцентрове (административен, културен, туристически, промишлен и логистически). Тя може да има диаметър от 20 до 30 км и да разполага с население от 100 до 200 хиляди души.
Важно би било културната ос на Земя на циганите да представлява реален форум за културен живот с всички необходими инстанции и институти: театър, кино, музей, център за музика, средни и висши учебни заведения, научни институти и т. н. Тази структура би имала тройна задача: освен прякото изпълнение на своите функции, още и обслужване на туристическата ос и популяризиране и разпространение на циганската култура в Европа и по света.
Земя на циганите може и трябва да бъде печелившо начинание, печелбата на което трябва да се използва за по-нататъшното решаване на проблемите на ромите. За реализиране на това начинание най-подходящи изглеждат България, Румъния, Сърбия, Унгария. Само можем да се надяваме, че в скоро време ще се намери правителство, което ще се ангажира за изпълнението на тази задача, и че тя няма да стане жертва на политическа или финансова алчност.