вторник, 14 юли 2015 г.

Да живее 14 юли!

Да живее 14 юли!
Да живее Революцията!
Да живее Народът!
Да живее Татковината!
Да живее Републиката!
Да живее федерацията на европейските народи!
Да живеят федерациите на народите по всички части на света!
Да живее световното единение на федерациите!
Да живее свободата, равенството и братството!
Да живее справедливостта, отговорността и солидарността!
Да живее знанието и Вярата в човека!
Да живее мирът, обичта и радостта!
Да живее Движението на Света в Промяна!
Да живее Земята, люлка и рай на човечеството!* * *

понеделник, 13 юли 2015 г.

Безброй...

Из писмо до приятел:

Безброй са хубавите неща в живота: пътуване, сърбане на чудесен коктел с чудестни приятели, чешене там дето те сърби, безброй са хубавите неща в живота..

На мен задачите ми ми дават най-голяма радост...
да сложа основния камък на храма на Вярата в човека...
да напиша моя Пътевод за живота...
... и още няколко неща, почти безброй :)