събота, 29 юни 2019 г.

Ава Рама


Вече няколко години съм подвластен на новосъздадената от мен поетична форма апева, за която вече писах тук.
По някакъв повод една мисъл ми мина. Прави, струва тази мисъл – и се роди идеята за една игра. Изходната точка е една апева, но играта не може да се каже поетична, а чиста проба главоблъсканица. Да кажем: интелектуална загадка, със странното название ава-рама (на името на един мой бъдещ герой).
Буквите (и само буквите, без разстоянията и препинателните знаци от апевата) се разполагат в една матрица 7 на седем, т. е. с 49 клетки /49 е хубаво число, квадрат на едно просто число. Апевата, както знаем или не, има твърдо 5 реда и 15 срички. Но колко букви има, за това няма правило, както няма правило за това една сричка колко букви може да съдържа. Има срички с една буква, но не е трудно да се намери пример за сричка с шест (!) букви, само трябва се търси със СТРАСТ. Интересна задача, дали има сричка със 7 букви.
Най често апевата не съдържа „необходимите“ 49 букви, в такъв случай задача на съставителя е да допълни така първоначалната апева, че резултатът да е точно 49 букви. Следващата задача е с тези букви да се изпълни матрицата, започвайки т средата, спазвайки едно правило: букните следват една след друга без прекъсване, без скокове, без пресичания и повтаряне, като напредваме само хоризонтално или отвесно (но не и по диагонал).
Така подготвената задача се предлага на желаещия да я реши, който спазвайки същите правила трябва да прочете вкарания текст, да „дешифрира“ съдържанието на матрицата.
И едно важно условие за „победа“: приема се за решение и текст, който не съвпада напълно с оригиналния, на е получен със спазването на правилата, и – естествено – има смисъл.
Всеки може да се опита да състави такива задачи за да забавляването на семейството или приятелската компания. И разбира се, съвсем не е задължително да се тръгне от апева. Всякаква мъдра или забавна мисъл става за целта.
И ето първата ава-рама на български. Успешно решаване


* * *