петък, 13 ноември 2015 г.

Ден на добротата

13 ноември е Световен ден на добротата. Все още не е от най-известните и популярти празници, но от година на година се отбелязва във все повече страни от цял свят.
Датата на празника е деня на окриването през 1998 в Токио на първата конференция на Световното движение на добротата, с участието на Австралия, Великобритания, Канада, САЩ, Сингапур, Тайланд и Япония. Там се приема „Декларация на добротата“. Целта е да се наддели самолюбието, да се мисли с разбиране за другите около нас.
Идеята за добротата е различна при всеки човек – уважение, търпение, добър тон комплимент, приятелски разговор, нежност, помощ, , доброволческа дейност.
Самата дума доброта е изключително хубава и човечна, но нейното значение не съвпада напълно със значението на обичайния й превод (което пък е хубав повод да се позамислим по ред неща: самобитност на българския бит, култура, език, еднопосочността и двупосочността на досега на тази самобитност със съвременния световен – и по-специално: доминиращ („mainstream”) – бит, култура, език). Доброта на английски: kindness, на френски: gentillesse.

„Езикът, който глухите могат да чуят и който слепите могат да видят.“
Марк Твен