събота, 19 октомври 2019 г.

Примакс – Международен математически конкурс

Редакциите на Aкта Мунди и Светът в промяна обявяват международен математически конкурс под името
ПРИМАКС
със следните условия:
1. Целта на състезанието е да намери функции, които дават прости числа в максимален брой. При използването на термина в това състезание функция е затворена аритметична формула с една променлива, дефинирана в множеството на естествените числа.
2. Всеки може да се включи в конкурса, като изпрати имейл на адрес: primax@valtozovilag.hu с формулата ва функцията и необходимата информация за участника до края на ноември на текущата годината. Участието в конкурса изисква плащане на нето 1001 HUF в банковата сметка на редакцията.
3. Няма значение дали представената формула е оригинална или вече известна в математиката. В същото време ще бъде оценено, ако участникът посочи произхода на съществуващата формула.
4. Победители в конкурса е тези, които представят формули, даващи най-голям брой прости числа. Оценяването се извършва в две категории.
A. Общ резултат: Броят на различните простите числа сред първите 100 стойности. В случай на еднакви резултати се взема предвид броят на прости числа сред първите 200 стойности и т.н.
Б. Първоначален резултат: отчита броя на прости числа, които следват последователно, започвайuи с първата стойност.
5 Победители се обявяват отделно и в двете категории, по един във всяка, наградите им са равни. Ако няколко участници представят една и съща формула, за победител се счита първият, който е представил правилно формулата.
6. На победителите в конкурса ще бъде връчена грамоти, както и парични награди в общ размер 80% от таксите за участие и дарения на спонсори. Ако резултатът от текущата година не надвиши резултата от предходната година, новите вноски ще увеличат възнаграждението за следващата година.
7. Датата на обявяване на резултатите е 13 декември на текущата година, като първото обявяване на резултат е на 13 декември 2019 г.
8. Кандидатите трябва да се съгласят, че в срок от 30 дена ще  добавя към OEIS получената поредица от стойностите на печелившата формула, ако тя не е включена там, в противен случай редакторите могат да я представят от свое име.
9. За този конкурс ще се прилага международното и унгарското право.


Будапеща, 20 септември 2019 г.


* * *