вторник, 1 април 2014 г.

Тесла

Има благи мигове, когато спомени прилитнат от някъде си, кацнат на рамото ни и нежно зачуруликат.
Така ме навестиха картини от детските години, и кой знай защо, видях малкото радио, което стоеше на една полица ту тук, ту там в кухнята, но все някъде над леглото в ъгъла до вратата. Като влезе човек, с едно движение запали лампата и включи радиото. Малък, тъмно-кафяв апарат беше, с финна решедка с цвят на слонова кост. Звукът му беше чист. В тъмното скалата светеше като прозорец на една вълшебна къщичка.
Благодарим ти, пане Тесла!

И ето ново чудо: няколко щраквания и мрежата ми дарява снимка на нашето отдавна изчезнало радио. Гледам го, чувам го... Усещам как птичката-спомен префръква от рамото на сърцето.