събота, 1 октомври 2011 г.

Свят без насилие

От както човек се сдоби с повече сила, отколкото му даде дивият свят, навсякъде се сблъскваме с насилие. Но насилието не решава нищо, а само отравя още повече и тъй отровеното ни жизнено пространсво, погубва сърцето и разума на човека.
Всичко, което е реално е разумно. Всеки реален проблем е разумен проблем, който може да се реши разумно. Затова истинската сила е на страната на безнасилните общности.
Това е посоката на прогреса. Това е единствената посока, в която може да напредваме.
Но нози нов свят без насилие не идва от само себе си. За това трябва да се прави, да се прави много, да се прави заедно.
Значително трябва да се намалят обществените разлики. Трябва да се ограничат проявите на богатство и разточителство, които водят до законно възмущение.
Истинска революция е необходима в превръщането на знанието и културата в общо богатство.
Трябва да се подобри правотата и ефикасността на правосъдието.
Трябва да се осигурят реални обществени механизми и институции за помощ на изпадналите в безизходно или така изживяно положение.
Трябва да се увеличи обществената и особено административната помощ за защита на семейния живот. Трябва де се въведат нови форми на контрол и превенция срещу насилието в семейството.
Училищната система постоянно трябва да се занимава с въпросите за посрещане и решаване на конфликтите.
Обществените органи на реда трябва да прилагат принципа на нула-търпимост към насилствените престъпления.
Трябвя дя се забрани в ежедневието носенето на огнестрелни и други особено опасни оръжия, както за органите на реда, така и на служителите от фирмите за безопасност.
Трябва да се хуманизира наказателното право и формите за наказание. Със затвор трябва да се наказват само извършителите на насилствени престъпления. С най-интензивни средства трябва да се осигури превъзпитателното въздействие на затвора.
Трябвя да се борим срещу култа на насилието, за оформянето на култ към безнасилието. Трябва да се забрани прякото показване на насилие в търговските медии.
Трябва да се държи на дневен ред делото на разоръжаването. Възможно най-бързо трябва да се започне с една дългосрочна програма за разоръжаване и контрол върху оръжията. Развитиета на оръжията трябва да се постави под най-строг международен контрол.
Покрай изстраданите принципи, с търпение извоювани закони, трудно постигнатите резултати, истинска гаранция за успеха са тези хора, за които безнасилието е вътрешно убеждение и които са достатъчно смели да защитават безнасилието от всяко насилие, кога да е, къде да е.
Обръщаме се към всеки! Спри за един момент и се замисли по тези въпроси! И стани част на безнасилието! Приеми го, прилагай го, бъди негов посланик! Никога не вдигай ръка на детето си, на другаря си, на чужд, на противник!
Търси решението! Мисли!* * *