вторник, 5 май 2015 г.

Цивилизацията

В края на 2015 в Унгария – на унгарски – излезе от печат книгата ми със заглавие Цивилизацията.
Тази кратка монография е том от научно-популярната поредица Светът в промяна, която издавам и редактирам вече 20 години. С нея в известна степен сам наруших няколко правила на поредицата, давайки глас на сериозни тревоги, свързани със съдбата на земната цивилизация, но най-вече на множество нови мисли, виждания, теории и съвсем конкретни предложения.
Вместо изложение, сега предлагам само един бърз превод на съдържанието на книгата. В по-следващите бележки на блога ще се върна на темата.

Съдържание
I. Обществото на историята
1.Минало
2. Настояще
3. Бъдеще
II. Знание и сила
1. Компетентният човек
2. Компетентното човечество
3. Пътепоказател за живота
III. Човек и общност
1. Човекът и неговите отношения
2. Обществото и неговите отношения
3. Вярата в човека
IV. Труд
1. Усилието
2. Предприемането
3. Мярката
V. Съзнанието
1. Изграждането на рая
2. Отговорността на надживяването
3. Създаването продължава
VI. Радост
1. Радост и съществуване
2. Радост и компетенция
3. Радост и щастие
VII. Прогресът и неговите сили
1. Идеите
2. Участващите
3. Революциите

Особена радост за мен е, че един ред важни мисли и ипициативи, изложени тук, бяха първо публикувани в книгите ми на български „1938” и „1935”.
Но най-голяма радост ще е пълният превод на Цивилизацията, на който се наемам лично с нескриваното намерение да извърша колкото се може повече поправки в текста.
Тук искам да споделя и вестта за акцията, която подехме на един реномиран американски сайт за социално финансиране с цел превода на книгата на английски: Help the Change YouWant to See in the World
Трябва открито да призная, че успехът на тази акция ще е от рещаващо значение и за превода на български. Затова предварително благодаря за всяка подкрепа.
Разчитам на по един долар от хиляди заинтриговани читатели, и решително не разчитам на спонсорите от „края на историята”.