неделя, 3 декември 2023 г.

Лауреат на ВИА ЗА ВАРНА 2023 – Вестник КИЛ

Вестник

КИЛ

– Култура, Изкуство, Литература –

 

Вестник КИЛ („Култура, Изкуство, Литература“) е представително печатно издание на Сдружението на писателите – Варна. Със своя първи брой вестникът излиза в началото на юли 1992 г. и 31 години вече пулсира с литературата и изкуствата на града и региона. Издаван благодарение на съдействието на Община Варна, през последните години той излиза с по четири броя годишно.

Вестник КИЛ е уникален като платформа орган на писателите, отворен към деятелността на творци и от другите области на изкуството – художествено-визуални и музикални. Той създаде около себе си общност, чужда на предразсъдъци и компромиси – кръг от демократично мислещи творци, хора с кауза, със свой стил и език, със свои естетически и културни критерии. Превърнал се във времето в особен тип институция, вестник КИЛ е ефикасна и ефективна медия, откликваща и отразяваща важни за града културни събития и прояви. Бидейки гъвкав, лаконичен, експресивен, съзнателно търсещ експериментиране със словото, критично-иронични акценти, естетическа провокация спрямо читателското очакване, вестник КИЛ трайно отстоява своята активна позиция спрямо случващото се в съвременната ни реалност.

Името на вестника КИЛ („Култура, Изкуство, Литература“), създава поетът Аврам Аврамов. Идеята му е името да бъде знаково за Варна. Да докосва – дори символично – душите на хората, устремени към далечните хоризонти. В търсенето на метафорика и образност, разчитайки на играта с думите и надграждането на вторични смисли към основното значение, Аврам Аврамов предлага понятието „кил“, което да се чете като абревиатура. Защото с понятието „кил“ в корабостроенето и в корабоплаването се означава носещата греда на кораба; онази негова част, която поема тежестта и му позволява устойчиво да се носи над водата. От друга страна, в самолетостроенето понятието „кил“ (от руски – киль) означава вертикален стабилизатор (vertical stabilizer), т.е. аеродинамичен елемент, който държи самолета стабилен в полет и без който не може да се лети контролирано. По-точно самият стабилизатор е статичен, но свързани с него елементи (rudder – англ., или руль поворота – руски, т.е. кормило) са подвижни.

Употребено в преносен, образен смисъл, понятието се включва в различни изрази с идиоматичен характер. Например: полагам кила (на нещо)“, т.е.предприемам важен проект“. Или като пожелание – винаги да има седем фута под кила“, т.е. да се избегнат подводни скали“, което за морските хора означава: пътят да е лек, щастливо да е плаването. Приложено като абревиатура, КИЛ – Културата, Изкуството, Литературата – са фундаментът на всяко общество. Те са подтикът за духовно развитие на обществото.

За членовете на Сдружението на писателите вестник КИЛ е трибуна, от която авторите споделят текстове, общуват с читателите си, запознават ги с творчеството си.

Броевете от първи (за юли 1992 г.) до шести (за декември 1992 г.) на в. КИЛ са подготвени от редакционна група, водена от Иван Троянски, инициатор за създаването и първи председател на Сдружението на писателите – Варна. От началото на втората година в съществуването на вестника – бр. 1 (7) за януари 1993 г., вестник КИЛ има избран на Общо събрание главен редактор д-р Марко Неделчев Илиев. Д-р Марко Илиев е един от стратезите на вестника. Под негово ръководство – първо, като редактор (от бр. 1 до бр. 6 за 1992 г.), и особено като главен редакторот бр. 1 (7) за 1993 г. до бр. 19 за 2005 г., изданието на Сдружението на писателите – Варна, трасира пътя за по-нататъшното си развитие, превръща се в културна институция.

Около главния редактор неизменно работи редакционна колегия от изявени творци на Сдружението на писателите – Варна. Жив и действен организъм, редакционната колегия обсъжда материалите и съдейства за вземане на специфичните решения.

От бр. 1 за 2009 г. до бр. 10 за 2012 г., главен редактор на вестника е Иван Пейчев Овчаров (18.08.1959 – 14.09.2020). Поет, литературовед, преподавател, той е лауреат на множество литературни награди; два пъти е носител на награда „Варна“ за литература. Дълги години е член на редакционната колегия и председател на Сдружението (с мандат от 19 октомври 2012 г. до 13 ноември 2015 г.), той оставя трайна диря в живота на писателската организация.

След него главен редактор на в. КИЛ – от бр. 11 и 12 за 2012 г. и до цялото течение на 2018 г. – е Ангел Христов Дюлгеров (12.04.1958 – 4.07.2021). Литературен историк и критик, преподавател по български език и литература с първа професионално-квалификационна степен, общественик, познат на варненци с широката си културно-просветна и литературнотворческа деятелност. Удостояван два пъти с Награда „Варна“ за литература – през 2012 и 2019 г. От края на 2018 г. до кончината си той е председател на Сдружението на писателите.

От първи брой за 2019 г. до сега главен редактор е д-р Ваня Колева Колева. В началото редакционния екип съграждаха: Ангел Дюлгеров, Иван Овчаров, Станка Бонева, Турхан Расиев. От бр. 4 (400), ноември 2021 г., до сега в колегията влизат: Станка Бонева, Валентин Димитров, Петър Стойков и Турхан Расиев.

Във времето вестник КИЛ създаде около себе си общност, чужда на предразсъдъци и компромиси. Кръг от демократично мислещи творци, хора с кауза, писатели със свой стил и език, със свои естетически и културни критерии. Вестникът е гъвкав, лаконичен, експресивен, съзнателно търсещ експериментиране със словото, критично-иронични акценти, естетическа провокация спрямо читателското очакване.

През годините вестник КИЛ е три пъти отличаван с Награда „Варна“ – за 1997, 1998 и 1999 г., както и с международна награда от Мексико.

*

През 2023 г. вестник КИЛ отрази множество важни събития. Първият за годината брой отбеляза с уводния си материал – „Свобода, честност и любов“, 160 години от рождението на Алеко Константинов. Пространно и многоаспектно отрази градското честване за 150-годишнината от обесването на Васил Левски – с репортажен текст на Анатоли Атанасов и множество снимки от шествието, с обособена страница за поезия – под наслов „150 години безсмъртие“, а от младежкото творчество – с есето „Аз съм Левски“ на ученичката от Първа езикова гимназия – Соня Щерева. С отделен текст КИЛ поздрави Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, за 140-годишнината от създаването ѝ, като подчерта, че от основаването си в 1883 г. до днес, Библиотеката е неизменен център на духовността и културата на Варна. Представени бяха немалко книги. Като „Избор. Разкази без давност“ (2022) на Манол Манолов – от проф. Радослав Радев; „Евтерпософия“ (2022) на Димитър Калев – от Петър Стойков, както и „Закуска по обяд“ и „Сутрешни залези“ (2022) на Ангел Г. Ангелов – от Катя Вангелова, и др.

Вторият брой – с художник – Георги Кенаров, бе посветен на Деветия национален литературен конкурс за разказ „Атанас Липчев“ – чрез доклада на Катя Вангелова, председател на Сдружението на писателите, и отличения с първа награда разказ „Парцалива слава“ на Тодор Николов. Важна тема в броя бе морето – след изразителната презентация на Валентин Димитров за „Антология на българската маринистична лирика в периода 19. – 21. век: Морето в моя стих не е измислено“ (2022), бяха отпечатани множество стихотворения на морска тема – на Иван Доброгледски, Ванина Билчева, Георги Вълчев, Васил Дачев, Чони Чонев, Боряна Илчева – живи и покойници, свързани дълбоко и съкровено с морето. Редом с това, вълнуващ етюд на Руска Даскалова разказва за богатия творчески път на народната певица Величка Станева. Проф. Радослав Радев открои две книги на Владимир Димитров – „Гласът на реката“ и „До морето и назад“; Станка Бонева представи книгата на Йонко Йонков – Звезда заслиза към земята“ (2022), а Ваня Пенчева – книгата на Росица Бърдарска – „Приказки на една кука“. Обширна хроника разкрива събитията, осъществени от Сдружението на писателите, успехи и награди на членовете му.

Третият брой е за музиката и поезията, за красотата – затова е наситен с поезия, с разкази. Посветен на 22-рото международно биенале на графиката, провеждано във Варна, броят предлага обширен информативен материал и много репродукции на картини от експозицията. И още една изложба – „Кристализация на солта“ на Радко Мурзов (с текст на д-р Ваня Колева), представя вестникът. Рецензии за книгата на Катя Вангелова – „Кафенето на Хадърчалията“ и за романа на Даниела Паскова „За глътка въздух“.

Четвъртият брой е тържествено-пожелателен – за идещите коледно-новогодишни празници. Поезия и белетристика, хумор и сатира, картини от празничната изложба за св. Лука, покровителя на художниците, изпъстрят страниците на в. КИЛ.

По традиция всеки от броевете отразява съкровени и важни за Сдружението на писателите дати – кръгли годишнини и юбилеи на авторите, но и поклон, помен за онези, които вече принадлежат на Вечността. А с времето покойниците стават все повече… И приветствия към новоприетите, тези, които тепърва се присъединяват към екипа на Сдружението на писателите и вестник КИЛ.

 * * *

събота, 2 декември 2023 г.

Фондация ВИА: Лауреатите на ВИА ЗА ВАРНА 2023

Фондация ВИА: Лауреатите на ВИА ЗА ВАРНА 2023:   На 1 декември 2023 бяха обявени на градите ВИА ЗА ВАРНА 2023. Тримата лауреата за първата година на тази награда са: Духовият оркестър...