събота, 29 май 2021 г.

Светът на Аврам Гачев

 

Фондация ВИА и Клуб Аврам Гачев обявяват

 

Литературен конкурс за исторически очерци

с названието

Светът на Аврам Гачев

 

Целта на конкурса е чрез обективни и въздействащи очерци да бъде представено състоянието на България, на българския народ, неговите прогресивни движения и борби в годините на живота на Аврам Гачев (1871-1941).

Конкурсът има две категории:

А. Вече публикувани и

Б. още не публикувани очерци.

Краен срок за представяне на очерците е 31 октомври 2021.

Конкурсът е явен, в него воже да участва всеки пълнолетен, независимо от местоживеене и гражданство. Предложените очерци трябва да са на български език и да имат най-малко 1000 и най-много 10 000 букви.

Всички очерци, които отговарят на литературните и исторически изисквания ще бъдат публикувани в подходяща форма, при индивидуално договорен хонорар.

Най-добрите очерци ще бъдат награзени:

Първа награда: 100 лева.

Втора награда: 50 лева.

Трета награда: 20 лева.

Организаторите са в преговори със спонсори, в резултат на които наградите могат да бъдат увеличени.

Организаторите специално декларират намерението си да възложат на най-подходящия за тази задача участник написването на биография на Аврам Гачев в обем 240 хилади букви по отделно договорени условия.

 

Варна, 28 май 2021 
 

Официален текст на конкурса, актуални вести

* * *