неделя, 25 юли 2021 г.

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2021

 


Фондация ВИА и издателство Светът в Промяна обявяват

Втори Национален Литературен Конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2021

Конкурсът е отворен за всеки, който може да твори на български, независимо от гражданство и местоживеене. Непълнолетни могат да участват със съгласие на родителите си.

Участниците могат да представят най-много 36 самостоятелни апеви или стихове  използващи формата на апевата с общо не повече от 180 реда. За участието се заплаща такса 2 лева за всяка апева (или 40 стотинки на ред). Получилите диплома за успешно участие в първия конкурс Българска апева имат право на три апеви без такса.

Срокът за представянето на произведенията е 15 октомври 2021 на адрес  apeva2021bg@apeva.art, след което те ще получат подробности за условията и реда на протичането на конкурса. Всеки, който желае предварително да се запознае с тези подробности, може да ги поиска на горния адрес.

Конкурсът не обявява победители, а подбира всички достойни за публикуване произведения – и ги публикува във Втора антология на българската апева и по множеството електронни страници и канали на организаторите. В същото време те предвиждат специални парични награди по 50 лева за най-хубава апева в следните категории:

- Апева с 5 думи,

- Апева палиндром или палиндроид (редовете звучат еднакво при четенe от ляво и от дясно или звучат различно, но смислено и свързано),

- Апева по известни стихове или цитати.

25 юли 2021 г.

 * * *

сряда, 21 юли 2021 г.

Добре дошла, старост!

 

Старостта може да бъде избягната. Но не пожелавам това на никого. Защото за това трябва да умрем млади, по-точно: не като стари. Това не е добра версия.

Приемането на старостта е важно и естествено нещо. Да я караме да бърза е глупост. Забавянето й е самоизмама, напразна мечта. Все едно да се опитваш да забавиш времето.

Според моето старо учение на човека се дават 111 години. Това може да се раздели на три равни части: младост, зряла възраст и старост. И така следва да приветстваме старостта като добре дошъл и ценен гост на нашия 74-и рожден ден.

Това е гост, който ще се заседи. Ще остане с нас ... До край...

Поне няма да сме самотни.

Не би било редно да го корим, да го обвиняваме за всяка беда, която може да ни се случи.

Струва си да се знае, че не старостта е източник на проблеми, болести, нещастия, болки. Това е заключителният период от живота, когато можем най-добре да опознаем, да изпитаме съвършенството. Във всичко. В това, което правим. В това, което мислим. В това, което чувстваме.

Прекрасен пример за тази истина е свидетелството на един от моите добри приятели.

 

От шестгодишна възраст ми стана в мания да рисувам формата на предметите. До петдесетте си години бях публикувал безкраен брой рисунки, но всичко, което бях публикувал преди да стана на години, не си струва да се брои.

Когато бях на седемдесет и три години, бавно започнах да разбирам същността на истинската природа, животни, треви, дървета, птици, риби и насекоми.

Благодарение на това, когато ставам на осемдесет, ще постигна още по-голям напредък, ще проникна в мистерията на нещата до деветдесетте години, със сигурност ще достигна изумително ниво на сто и когато съм на сто и десет, всяка точка, всяка чептичка, кояго нарисувам, всички ще са живи.

Моля тези, които живеят толкова, колкото и аз, да проверят дали спазвам думата си.

Пиша това аз на седемдесет и пет години, някогашният Хокусай, днес Гвакио Росин, старият луд на рисуването.

 

Моята четка е писалка, но се заричам в същото. Изписахх много хиляди страници, ала малко от това има значение. Но сега знам повече от всякога какво трябва да изпиша. Ще го пиша и всяка дума ще има тежест. Ще има послание. Ще има стойност.

Можете да ме следите и да ми искате отговорност.

Някогашният Тодор, днес Вярващият в човека Теодорос

 * * *

неделя, 11 юли 2021 г.

Излезе от печат

 

На 26 юни 2021 излезе от печат Първа антология на българската апева!

Забележителен празник за българската поезия, но не би било пресилено да кажем: за цялата българска култура.

 

 

Изисканото елегантно томче с 480 страници съдържа първите 1700 апеви на български, написани от 100 поета.

Антологията може да бъде поръчана в имейл от издателството. Цената на изданието е 24 лева. Може да бъде поръчано в електронна форма (PDF) за 4 лева.

Поръчките могат да бъдат пратени на адрес:

apeva@apeva.art

 

* * *