четвъртък, 18 януари 2024 г.

Парадигма и аксиоматика

 

Вече половин век терминът парадигма е на мода, както в науката, така и в по-малко научното обществено говорене. Колкото употреби на думата, толкова и интерпретации. Това не е рядко явление и в никакъв случай не е пречка да се казват смислени и полезни неща с неговата употреба.

На пръв поглед термина дава възможност за изучаването и анализирането и на обществата, което с пълно основание вълнува общественото мнение. За съжаление, много идеолози и политици се опитват именно с мистифицирането на това и бездруго доста смътно понятие да релативизират важни въпроси. Според тяхната позиция за парадигмите на обществото именно това е характерно: неизбежна смяната на парадигмите. Дълго време говорихме за капитализъм, експлоатация! Стига толкова. Проблемите не са решени, но сега имаме нова парадигма: пазарна икономика, производителност, „мениджмънт“. Като полицаят край една катастрофа към зяпащите шофьори: „Продължавайте, няма нищо за гледане!“

А за гледане и изучаване има какво. Но липсваше един добър инструмент за извличане от безкрайното богатство на обществената действителност на един съществен, определящ елемент. Но ето, наблюденията ми и размисълът по ежедневния ни опит ми подсказа. Терминът, който ми допадна е аксиоматика. Това е едно фактологично, обективно и прецизно описание на това, което едно общество или обществена група в даден период приема за „безспорна истина“, аксиома.

Изумителна картина бихме получили, ако извършим едно такова проучване, по подобие на проучването на общественото мнение. Чисто и просто трябва да се съберат стотина твърдения и да се пита: „Това според вас безспорна истина ли е?“

Естествено и съмнение не може да има, че аксиоматиката на една обществена група е продукт на индивидуалната умствена работа на нейните членове, но изучаването и критичното показване на тади аксиоматика може с време да разбуди човещкото и общественото самосъзнание.

До тогава обаче философи, социолози, антрополози и много други учени и будители трябва да извършат огромна работа по изучаването на този нов инструмент.

 * * *