неделя, 15 януари 2017 г.

Голямата тайна на Черно море

Таи ли някаква голяма тайна Черно море?
Ако я открием, тогава да се върнем на този въпрос.
А сега директно и накратко за предчуствията ми: твърде безспорно изглежда, че Черно море до скоро, до преди 8-10 хиляди години е било затворено море в една странна падина на Евроазийскиа континент.
Такава падина не е невъзможно да се оформи при постоянното огъване на земната кора, но все пак е твърде необичайно. Каква е вероятността тя да се е получила на в резултат на естественото геологично движение? Може би много малка, но не и нула. А това вече се превръща в морално задължение за нас, хората на това море, да се занимаваме сериозно и отговорно с този въпрос.
Хипотеза за „неестествената” причина на тази падина? Една се предлага сама: това е кратер издълбан от астероид, може би именно този, който е предизвикал най-голямата катастрофа в историята на живота на Земята преди 64 милиона години. Разни проучвания предполагат, че този астероид е паднал в Мексиканския залив, по същото време са се появили и други кратери в Индия и ... Украйна... Твърде вероятно на Земята да е паднал астероид, който още в космическото пространство се е разпаднал на части, които са паднали в ивица от Индия до Мексико, но най-голямата част е паднала точно на мястото на бъдещето Черно море.
Моделирането на събитията след таза катастрофа е една огромна и вълнуваща задача, в която би трябвало да се включат специалисти от най-различни професии.
Надявам се, че ще се намерят такиваспециалсти, които няма да се оплашат от мащабите и рисковете на проекта, от очакваните неизбежни реакции на специалсти и неспециалисти, ревнуващи своите убеждения и позиции, съмняващи се във всичко ново и необичайно, още повече, ако то отнема от вниманието на медиите и на голямата публика.
Трябва да проявим мъдро разбиране, че тук не става дума само за истината, но и за сложни механизми от най-различен род: финансови, политически, културни, психологични, туристически (!) и т. н.
И да си припомним случката с отриването на планета  на малкия принц от един турски астроном с фес...
Но да се върнем на темата си: в дъното на Черно море вероятно лежи една голяма тайна.
Дълг ни е да я предчустваме и да я търсим...
До сто години ще научим важни неща!


* * *