понеделник, 31 октомври 2016 г.

Канал Варна-Дунав

Плавателният канал Варна-Русе или как Шумен и Разград щяха да бъдат пристанищни градове

Идеята за канал, свързващ Дунав и Черно море, се заражда още в Османската империя. Тогава се обсъждат варианти за пряка водна връзка успоредно със строителството на първото шосе и жп линията между Русе и Варна. На 8 февруари 1876 г. Таяр бей – управител на Дунавското османско параходство, публично защитава становището пристанище Варна да се изгради във Варненското езеро, а не в залива на Черно море. Основното предназначение на това пристанище той вижда в осигуряване транзита на товари пристигащи по Дунав от Централна Европа и от Черноморския басейн и свързаните с него морета, за дунавските и съседните им европейски държави. След Освобождението, през 20-те години на миналия век се намират също ревностни защитници на идеята като началника на варненското пристанище инж. Боян Кънчев, Цанко Каракунев, инспектор по БДЖ, и още цяла плеяда учени по това време.

Конкретните проучвания обаче започват едва през 1968 г. Тогава архитект Марко Стоянов пръв изготвя с екип урбанистичната хипотеза на въображаемото трасе на канала по поречието на реките Провадийска, Камчия, Врана и Русенски Лом. Идеята за прокопаването на плавателния канал Русе-Варна – естествената и най-пряка връзка по вода от Атлантика до Черно море през Дунав, е докладвана пред най-висшето тогава ръководство в държавата ЦК на БКП. По силата на държавни и правителствени документи през 1972 г. започва и проектирането. По нареждане на Тодор Живков над заданието са работили 3000 експертиоставили близо 10 тома проучвателна и проектна документация, подкрепена със снимки от Космоса, предоставени от НАСА. Засекретеният проект носи кодовото название „Аспарухов вал-680“. Екипът, който изготвя проекта, планира освен за транспорт каналът да се използва за напояване и промишлено водоснабдяване на Североизтока. Изготвени са няколко проекто-варианта на бъдещото транспортно трасе. 

Първият от тях е предвиждал маршрутът му да е с дължина 176 км. като започва от Русе и преминава в близост до Разград и Шумен, преди да завърши във Варна.  Проектът предвиждал заустяването на канала да стане около устието на р. Лом край Русе. Чрез корабоподемник се предвижда той да премине на различна, по-висока от началната, кота. На тази надморска височина каналът трябвало да пресича Добруджанското плато и чрез втори корабоподемник да се свърже с Белославското езеро. В него е трябвало да се изградат поетапно, в зависимост от нуждите, необходимите пристанищни съоръжения. Основното достойнство на проекта е било, че коритото на канала в участъка между двата корабоподемника се е предвиждало да бъде на относително постоянна кота, което да осигури бърз превоз на товари, като се избягват множеството шлюзове и свързаните с тяхното използване водоподемни съоръжения.
Другият вариант предвиждал трасето на плавателния канал Русе-Варна да минава по долината на р. Черни Лом и след като пресече платото северно от Търговище и южно от Шумен, да продължи по долината на р. Голяма Камчия, а при Гроздьово да се отклони на север по долината на Провадийска река, за да се заусти в Белославското езеро. Проектантите предвиждат неговата дължина да е 192 км, а множество шлюзове трябвало да акумулират водите на споменатите реки. По всеки от двата варианта е съществувала възможност да се прехвърлят през Източна Стара планина дунавски води за поливане на земеделски земи в източната част от Горнотракийската низина. Това е бил мащабен замисъл, реализацията на който би осигурила висока продуктивност на всички отрасли в земеделието от тази истинска житница за страната.
Третият маршрут е бил с дължина от 156 км, започващ от Малък Преславец и стигащ до Варна. Трябвало е да свърже р. Дунав при с. Малък Преславец, на 129 км източно от Русе, с Белославското езеро. Разработването на идеята е била на Министерство на земеделието. Поставен е бил  на обсъждане и още един проект – за изграждането на плавателен канал Дунав-Горна Оряховица (като се използва коритото на река Янтра)-река Камчия-Черно море, но и той си остава само идея.

В крайна сметка избрано е трасето от Варна до Русе с дължина 192 км, като то следва долината на река Русенски Лом, Мадарската река и река Провадийска. Техническите характеристики на плавателния канал са 33 метра широчина на дъното, 4.8 метра дълбочина и 5 км аквадукти. Размерите му са били съобразени с кораби, които плават както по долния и среден Дунав, така и в Черно и Средиземно море. Водните маси, които ще се използват от Дунав, са 2.3 млрд. куб.м, което е около 3 % от годишното количество на реката. За построяване на канала е трябвало да се отчуждят около 19 000 дка земи.Цялата прилежаща територия около плавателния канал се е предвиждало да стане промишлена зона.
По проектите тогава се предвижда годишно да се превозват над 20 млн. т товари (основно въглища, руда, насипни товари), от които 2,8 млн. т – транзитни, а  Разград, Шумен и Провадия е трябвало да бъдат  междинни пристанища.Мотивите за прокопаване на канала са били преди всичко икономически. Чрез него пътят на плавателните съдове е щял да се скъси с 230 километра, а превозът на стоки – ускорен приблизително с две денонощия. Каналът би могъл да помогне и за разрешаването на евентуални кризи с питейната вода. Освен това той е щял да бъде надежден източник на вода за напояване. Не на последно място трябва да се спомене и факта, че този вид транспорт е екологичен и евтин.
Изграждането на колосалното за мащабите на страната ни хидросъоръжение е трябвало да бъде логичният и удобен завършек на стратегическа връзка по речния плавателен път Рейн – Майн – Дунав и Дунав – Одер – Елба. Така е щяло да се посрещнат най-големите кораби, преминаващи през Суецкия канал, Дарданелите и Босфора в Черно море, които по Дунав могат да излязат на Север до Атлантика.  По проектносметна документация за него са били нужни около около 2.2 млрд. лв. по тогавашния курс (лев=долар), които е трябвало да бъдат осигурени от държавния бюджет. 

В края на краищата в средата на 70-те е построен канал от Варна само до Девня (дължина 20 км, дълбочина – 14 м по протежение на Варненското и Белославското езеро). След товамегаломанският проект е замразен. Вътрешните причини за това могат да се търсят в няколко посоки. 

Липса на финансови средства необходими за огромната инвестиция, на достатъчно добри технологии и накрая естествените природни пречки. И макар че релефът на местността позволява да се разширят и да се свържат коритата на някои реки (Провадийска и Бели Лом) заедно с водохранилища край тях, основният проблем се е състоял в това, че почвите в района са били неподходящи. Там почвата е като гъба иводата бързо се абсорбира в нея и се стича в подземни галерии и кухини.Не на последно място трябва да се спомене и факта, че в района липсват достатъчно големи реки и водоеми, което прави изключително трудно прокопаването на такова огромно съоръжение. Главната причина за нереализирането на проекта обаче, трябва да я търсим навън.
През 1948 г. по съвет на Сталин в Румъния е взето решение за изграждане на канал, свързващ Дунава с Черно море – от Черна вода до пристанище Констанца. През следващата 1949 година по протежение на проектотрасето са изградени трудови лагери. В тях са изпратени основно политически затворници, които се заемат с работата по съоръжението. Трудът е бил почти изцяло ръчен и изключително тежък. За изграждането на канала е прехвърлена от Съветския съюзизползваната строителна техника на Волго-Донския канал. Румънското начинание постепенно изчерпва ресурсите на икономиката и през 1953 година след смъртта на Сталин изграждането е спряно. През 1976 година Чаушеску решава да довърши начинанието, въпреки спорната икономическата целесъобразност от изграждането на канала. 

Някои историци са на мнение, че решението е продиктувано от независимата от Съветския съюз румънска външна политика. С него се цели да бъде заобиколена съветската територия и военноморски бази, разположени около дунавската делта. Стойността на канала по днешни оценки се изчислява на около 2 милиарда евро. След многобройни закъснения в строителството южният ръкав на хидросъоръжението е пуснат в експлоатация през 1984 г., а северният – през 1987 година. С пускането му в експлоатация дунавско-черноморският маршрут се съкращава с една четвърт и с 15% намаляват приходите от товарен транзит на бившия СССР.

И ако румънската страна се стреми да води независима от СССР външна политика, то българската е пряко зависима от съветската. Макар че за Москва нашия канал е бил с по-голямо стратегическо значение, тя се е оказва безсилна да отмени едностранно възобновеното решение на румънското правителство за дострояване на канала. Така на практика се оказва, че на проекта за канал Русе-Варна му е предопределено да потъне в забрава, изгубил значението си с играждането на конкурентния канал Черна вода-Констанца. Инвестицията вече се оказва изключително икономически неефективна и не би имала почти никаква положителна възвръщаемост.През 1998 г., когато на власт е правителството на Иван Костов с министър на транспорта Вилхем Краус, започва нова инициатива за изграждането му, която също не води до успех. Десет години по-късно инициативен комитет възражда идеята за пристанища в Разград и Шумен, а според актуалните сметки реализацията му ще струва над 4,5 млрд. лв. На практика обаче отново нищо не е постигнато. И все пак, ако един ден държавата отново реши да копае в името на идеята, то ще трябва да се търсят големи външни инвеститори, които ще поставят на първо място въпроса за възвращаемостта. Дори и да пренебрегнем не малкото екологични възражения, колосалният  проект май завинаги е обречен да остане на лист хартия.


Източник: http://socbg.com/2014/05/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA.html

неделя, 23 октомври 2016 г.

Златото на Варна

Да сме наследници на най-старото златно съкровище е също такава уникална съдба, като самото уникално съкровище.
Съдба. И задължение.
Време е обаче да осъзнаем, че не се отнасяме достойно към това наследство, не се отнасяме доснойно към себе си, към нашето бъдеще.

За едно селище с наследство, като това, златната нишка на човешката история трябва да служи като една от най-главните оси на нейното самосъзнаниер на нейното присъствие в света.
Варна има здрави основи в областта на културата и туризма, и това е идеална предпоставка да осъществим една програма със световно значение - през следващите сто години.
Така е разумно, така е реално да се мисли по тази тема, а не в рамките на един-два изборни цикъла, както е практично в областта на политиката.
7000 годишното съкровище – може би спасено от Атлантида – ще има търпение не за сто, а за сто пъти по сто години. Ние как ще можем да се отчетем пред следващите поколения – ако не отпочнем в тези толкова трагични времена нещо, което да ни даде спасителен импулс и вдъхновение?
Но каква програма ни трябва за да бъдем достойни за това уникално наследство?
С една дума: Златна програма.
Нека тя бъде съставена с общи усилия на варненската общност. Тук сега аз само няколко примера мога да дам.
- Да се организира ежегодишно празник (или седмица) на Варненското съкровище (с културег, научен и туристически характер),
- Да се изгради (до 20 или 50 години) специален музей за Варненското съкровище, в който да се съберат холографните изображения на всички стари златни съкровища по света,
- Да се организира ежегодно седмица-пазар на златарското майсторство,
- Да се намери присъствие на Златното съкровище по обществените места и в символите на града,
- Да се органицира международно биенале на златарското изкуство,
- Периодично (на две, три или пет години) да се организира международен синпозиум за ролята на златото в историята,
- Община Варна да започне да сече годишно в ограничен брой златни монети с образа на златния бик-
- Редовно (лятно време седмично, през останолото време на месец) да се организират аукции на златни предмети, включително известен брой златни варненски монети,
- В перспектива от 10-20 години да бъде основана златна борса с интернет достъп от цял свят,
- В подобна перспектива да се изгради хранилище на злато и златни предмети (който може да има шанс да стане един от главните златни тризора на света).
Дано ни осени това, което изминалите 7000 години ни предлагат в сила и светлина!

* * *

сряда, 5 октомври 2016 г.

Морска академия

Варна може, Варна трябва, Варна заслужава да има Морска Академия.
Но какво да разбираме под академия? Термин, който си има особена традиция в ежедневието на варненци: популярна отправна точка си е вече от столетие висшето икономическо училище, носещо това наименование. Вярно е, че първата анадемия – която и дава това име на цял свят – е училището на Платон, но днес под академия се разбира преди всичко една общност от учени и други заслужели лица, които по повече или по-малко автономен път надзорват науката и изкуството, или определена област от тях. Така има медицинска анаделия, академия на изящните изкуства и т. н.
Академия може да се основе по лична инициатива на един човек с голям авторитет и средства, или на група от лица, които сами са достойни да бъдат ядрото на новото общество. Често академия се създава с държавно (кралско, парламентарно) решение. Държавата обичайно обича да се намесва и да регламентира със закон и създадените по частна инициатива академии. В днешно време това е почти неизбежно, защото академиите играят голяма обществена роля и боравят с голямо имущество и средства, осигурени преди всичко от държавния бюджет.
Създаването на една автономна Варненска Морска Академия е възможно и необходимо. Това би трябвало да бъде дружество на заслужели учени и дейци, което да надзорва всички научни и практически дейности в страната, свързани с морето. (Така Морската Академия не трябва да се счита за местна, а за национална организация.)
Безспорна би било целесъобразно и необходимо един ред съществуващи институции да бъдат поставени под надзора на Морската Академия: преди всичко Военноморското училище (каето би било правилно да се реорганизира в Морски Университет), Институтът по океанолотия, световно реномираният Институт по хидродинамика. Един ред други институции трябва в бъдъще да бъдат създадени, за което още сега съществвувт благоприятни основи и предпоставки (Аквариум, Делфинариум).
Много важно и иновативно би било активното привличане на капитанския бранш в дейността на Морската Академия.
Друг стратегически момент, за който трябва да мислим е историята и екологията на морето.
За реализирането на идеята за Варнанеска Морска Академия ще са необходими много усилия, средства и време. Днеъ живеем в тежко, пълно с неизвестности и противоречия раздорно време.
Вярвам, че желанието да надделеем над тези проблеми е достатъчно вдъхновение за мнозина варненци и други, обрекли се на морето хора.
Колко нови възрожденци трябват, за да се отпочне тази мирна и градяща борба?* * *