четвъртък, 1 септември 2011 г.

Движението на Света в промяна

Мисията на Движението на Света в промяна (ДСП) е да работи по следните задачи:
- да опознаем и да разберем по-добре света, в който живеем,
- да помним всички онези важни цели, благородни идеали, които са водили човешкия дух през хилядолетията,
- да формулираме ясно новите общи цели на днешните поколения, задачите, които им се падат,
- да освободим повече сили за постигането на тези цели.
Движението изпитва пълно уважение към събраното в човечеството огромно знание, но смята за важно и обновлението в него.
За движението поредицата Светът в промяна и едноименния интернетен портал са важна опора, но намира за важно да работи и се развива като истинско живо обществено движение, с отговорност да използва всички възможности, бдително да пази своята независимост и самостоятелност.
Движението е готово да посрещне най-различни предизвикалества, на които да даде иновативни отговори.
Убеждението на движението съвпада с думите на Рей Бредбъри от неговия пророчески роман 451 по Фаренхайт: „Това е чудесното в човека, че никога не губи смелостта си и волята си; отново и отново започва, защото знае, че е важно и си заслужава да започне отново.”
Движението посреща с отворени врати всички, които са готови да мислят и да действат.
Мотото на движението е:

Знание-Общност-Радост