сряда, 1 юни 2011 г.

Светът в промяна

Светът в промяна е научно-популярна поредица, която излиза в Унгария от 1995. Но какво значи – особено днес, в началото на 21-я век – „научно-популярна”? Подобни поредици в чужбина днес носят по-модерното определение ен­цик­лопедична колекция. Това подчертава две неща, верни и за Светът в промяна: разнообразие на темите и научната издържаност на изложението. Традиционното понятие научно-популярна литера­тура може би изглежда идеологически остаряло, освен това старо­модно в сравнение с това, което се предлага в невероятни коли­чества по рафтовете с книги и по електронните екрани. Но напраз­но всякакви диети за масовия читетел.
Интересът и нуждата от зна­ния са кодирани в живота. Твоето знание е твоята сила!
На този интерес и на тези нужди се стреми да откликне Светът в промяна, след унгарски, английски, немски, френски и словашки, от 2008 и на български.
Светът в промяна има изработена система от принципи относно съдържанието, стила и редактирането на книжките си, а също така и система от правила за оформянето им. Едно от най-характерните правила е строго фиксираният обем: 128 страници, при това в джобен формат. Опитът показва, че този обем (около 7 авторски коли) е оптимален за изложението на една комплексна тема. Това между другото е този минимален обем, при който изчезват предимствата на електронната, включително уеб-формата. Това дава реална надежда поредицата, заедно с другите подобни издания да надживее кризата на книжния свят.

Информатиката не е бич за културата и ценностите, както искат да го представят много хора. Електронната култура не отучва от четене, но е вярно, че невижданото досега богатство от предлагано съдържание, води от една страна до създаването на нови форми и стилове на възприятие (клипове, инфографика), които по интензивност надминават четенето (и даже мисленето). И това е безспорно много опасно явление. От друга страна, богатството на предлагането води до братоубийствена борба... Разбира се, ако можем да смятаме за брат безскрупулния търговски интерес...
Както и да е, мрежата е хвърлена, и ние всички, риби и рибари сме в нея, от тук до срая на света. Днес (7 август 2011) мрежата празнува своята 20 годишнина (а печатаната книга на Гутенберг своята 555 годишнина). Кой може днес да предскаже развитието през следващите 20 или 100 години?
Но бъдещето се формира с нашите обмислени, разумни действия. Редакцията на Светът в промяна, след жалките резултати на няколко жалки акции по калъпа „Година на четенето”, реши да повдигне друга инициатива, мащабна, амбициозна, но не с амбицията да прахоса неморално обществени пари, а с амбицията да стигне до съзнанието на все повече хора по цялата земя, готови да кажат: „Да бъде 21-ят век век на четенето!”
Вярвам, че все повече български читатели, а също и автори, помощници, партньори ще открият тази поредица.
Та как да не вярвам!
За година и половина първата книжка на български от Светът в промяна, качена на литературния сайт Скрибд, беше прочетена от 6711 читателя.
Благодаря, и до нови срещи!