петък, 27 януари 2023 г.

Звярът Нян

 

Много, много отдавна в древен Китай е имало един свиреп звяр, наречен Нян. Главата му приличаше на лъв с остър рог, който можеше да се използва за нападение на плячката. Той живееше на дъното на морето през повечето време и излизаше на брега само в последния ден от лунната година, за да яде хора и добитък. Така че на този ден всяка година хората ставаха рано, заключваха здраво портата на добитъка и след това бягаха в далечните планини, за да не бъдат изядени.

Една година при селяните дошъл старец със сребриста коса и обещал да прогони жестокия звяр. Но кой да вярва на един странен непознат старец? Селяните бяха толкова уплашени, че и този път избягаха.

Нян нахлу в селото както обикновено, но точно когато беше готов да заколи плячката си и да я погълне, внезапно се разнесе звук от петарди, бляснаха ярки факли. Нян се разтрепери и не смееше да пристъпи ни крачка. Тогава старецът пристъпи напред, облечен в червено, и това накара звяра да полудее от страх, обърна се и избяга.

След като селяните се върнаха и намериха къщите и добитъка си спасени, те осъзнаха, че старецът е небесно същество, което е дошло да им помогне. Той им каза трите тайни оръжия, за да прогонват Нян: червени дрехи и предмети, ярки светлини и фойерверки.

От тогава, в последния ден на годината, хората с вяра и радост следват заръките на неизвестния старец и така си живеят необезпокоявани от злия Нян.

 


 

* * *