събота, 6 май 2023 г.

Невероятната дилема на несъществуването

 

Аз смятам, казано по-тържествено: моят постулат е, че ако за Нещо можем да кажем поне едно вярно твърдението, то тогава това Нещо съществува.

Но този фундаментален постулат ни въвлича във водовъртежа на една невероятна дилема, защото според този постулат излиза, че ако за Бог е вярно, че не съществува, то той съществува.

На пръв поглед положението прилича на това, когато един (известен) критянин (жител на остров Крит) намерил да каже, че всички критяни лъжат.

Не, тук положението е по-сериозно.

Но първо ще ви дам време да помислите по въпроса. Обаче не си напрягайте много мозъците, да не се случи нещо непредвидено.

  * * *