петък, 1 юли 2011 г.

Дезастрология

През 1985 издадох (на унгарски) книгата Опастности и оцеляване. В нея дадох по реда на една специално разработена типология описание на основните природни и обществени катастрофи, които застрашават човека и обществото. Това беше тежка и тягостна задача, отчасти свързана с някои теми на тогавашните ми служебни ангажименти, но отговаряща и на засилващо се вътрешно безпокойство по отношение на възможностите на човешкия разум. Роля играеше в авторските амбиции и една изразена носталгия към математиката, която тук беше засегната в най-различни посоки: от теорията на вероятностите, през най-модерните абстракни теории на кластерите, на фъзи-множествата, включително на най-конкретно формулирани тeории на катастрофите, до върха на приложението на математиката: математическото моделиране.
Много автори навсякъде по света намират тази тема за златна мина. Не минава ден без да се появи нова книга със сензационни данни и разкрития по един или друг въпрос. За съжаление обикновенно липсва реалният анализ и най-вече въпросът: какво да се прави. А това е решаващото. Днес ние разполагаме с невероятно могъща наука и техника. На практика още сега човек е с способен с помощта на науката да даде отговор на всяко предизвикателство, с помощта на техниката да реализира всеки проект.
Спокойно може да се каже, че трагедията на цивилизацията ни е неспособността на обществото да осигури първенство на обществените интереси в управлението, в определянето на стратегията на развитие. Частният интерес е категоричен: печалба сега и тук, печалба на всяка цена. Филантропията на частния интерес най-често е един икономичен маркетинг, а не компромис и самоограничение. Общественият интерес е рационален и способен на мислене с далечна перспектива. Стар, може да се каже класически антагонизъм, на който ще се върнем в други бележки (Движението на Света в промяна, Новото общество).
Кои са десетте най-важни опасности за човечеството през следващите 100 години?
Нарушаването на озонната защита на Земята
Замърсяването на световния океан
Недостиг на хранителни продукти
Засилване на социалните конфликти
Появата на нови заразителни болести
Недостиг на питейна вода
Изчерпване на фосилните енергийни суровини
Атомна катастрофа
Засилване на етническите конфликти
Космическа катастрофа
В това изброяване вземам предвид вероятността на катастрофата и евентуалните пагубни резултати. Това естествено не може да служи за практическо указание за действие, а има цел да подтикне към разсъждения и към решимост да се действа – разумно и колективно, под знака на обществените интереси.
Аполон се влюбил в Касандра („която оплита мъже”), красивата дъщеря на троянския владетел Приам, и обещал да ѝ даде дарбата да пророкува. Касандра първо откликнала на любовта на Аполон и той ѝ дал обещаната дарба. Касандра обаче се разкаяла за връзката си с Аполон и не пожелала да тръгне с него. Разгневеният бог не й отнел дадената дарба, а я наказал със злата участ никой да не вярва на думите ѝ. Днес дарбата да предвиждаме ни дава науката, но злата участ все още ни спохожда...