сряда, 22 октомври 2014 г.

Орфей...

Днес ме изненада един въпрос: защо няма у нас култ към Орфей?
Остър и нетърпелив въпрос. И не ми дава покой.
Не, аз не обичам култовете и религиите. Но почувствах болезнена празнота, осъзнах, че ми боли липсата на култ към Орфей...
„Уважявай баща си и майка си!...” – ни учи библейското учението.
Уважявай Орфей и нему подобните за да имаш хубав и дълъг живот! – те уча аз.
Кога и защо загубихме това, което дължим на Орфей? – нека учени хора да търсят причините. А ние да градим – новия култ!
Трябва да преоткрием всичко важно и ценно, което бележи пътя на това чудо през изминалите 3000 години.
И трябва да творим и да строим!
Нека има – пак? – едно ежегодно надпяване на потомците, които търсят истинката вълшебна музика на Орфей! Всеки град да има площад Орфей! Учебниците да пишат за Орфей! Музиканти, поети, философи и движения да служат на орфисткото възраждане! Да се издигне музей на Орфей!
Да ни освети гордостта, че живеем на земята на Орфей!
* * *