неделя, 10 юли 2016 г.

Призив

Варна – световна столица
на балетното изкуство
Открито писмо до гражданите и ръководителите на Варна
Скъпи съграждани!
Варна има много богатства. Едно от тези е международният балетен конкурс.
За всички нас и за бъдещете поколения важно е това богатство да се пази и да се множи.
Задача от такъв мащаб никога не е била лека. Изискват се сериозни и постоянни усилия.
Ние може да ги положим с успех, защото имаме сили и имаме възможности.
Традицията, основана с конкурса може и трябва да бъде укрепена и разширена. Нека да ни стане цел Варна безвъзвратно да се превърне в достойна световна столица на балетното изкуство.
Предлагам на варнеската общественост идеи, за реализирането на които не се изискват нереални финансови средства, а преди всичко патриотична амбиция и творческа инициативност.
Предлагам
- в годините, когато не се провежда балетен конкурс, да се организира световен фестивал на балетните филми,
- всяка година в дните на балетния конкурс и балетния филмов фестивал да се организира световен фотоконкурс и изложба на балетна тема,
- всяка година по време на театралния сезон да се организира национален преглед на балетните постановки,
- по времето на балетния конкурс да се организира посещение на реномиран балетен състав,
- да се основе във Варна Музей на балета,
- да се поощрява създаването на различни професионални и граждански сдружения в интерес на балетното присъствие във Варна,
- да бъде поощрявано създаването на балетни училища, институти и академии за обучение по балет от предучилищна възраст до следдипломна квалификация,
- да бъде поощрявано популяризирането на балетното и по-общо на танцовото изкуство в ежедневието на града, в предлагането на туризма и сектор обществено хранене и свободно време,
- да бъде оформена алея или улица с плочи на личности с особено значение в балетното изкуство,
- да се именуват няколко улици на личности с особено значение в балетното изкуство, на тях да бъдат поставени художествено изработени бариелефи,
- да бъдат издигнати няколко паметника на други подобни личности или със символична връзка с балета.
Днес е немислимо реализирането на такава комплексна и стратегическа програма без необходимото присъствие в електронното пространство.
За тази цел аз предлагам безвъзмезно на Варна своя опит в тая област и един изключителен уеб-адрес: www.balletfest.net Тук с малко средства може да се изгради един виртуален световен център на балетното изкуство.
За успеха на тук предложените инициативи ще е необходима една оптимална организационна и материална структура, отворена и оговорна, вярна на бъдъщето на Варна.
Вярвам, че ще можем да я създадем!
Вярвам, че стъпка по стъпка в 21-ия век Варна ще стане световна столица на балета!
10 март 2007
Тодор Симеонов
гражданин на Варна

Публикувано тук